"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา  1014 2 27 ก.ย. 2559
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที  1568 1 11 ก.ย. 2557
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ  2076 9 25 ส.ค. 2557
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท.  677 0 15 ก.พ. 2557
ฝากเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควครับ  2031 3 13 ก.พ. 2557
บริการซ่อมเครื่องพ่นทุกชนิด  939 1 13 ก.พ. 2557
ทักทาย  1822 9 29 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบเมื่อไหร่ค่ะ  331 0 25 ธ.ค. 2556
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร  407 0 1 พ.ย. 2556
เรื่องชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรบ้านแม่จะเราสองแคว ม.2 ต.แม่จะเรา  710 7 7 ต.ค. 2556
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9