หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดกล่อง UHT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดกล่อง UHT [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาล์วไดอะแฟรม พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เคมีภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3