หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เคมีภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มก้อน คลอรีนนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอลูซิงค์โรงเรียนอนุบาล ทต.แม่จะเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]

   1     (2)     3      4