หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการ Box Culvert พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ซอยร่มโพธิ์ 1) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2562 ]ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แบตเตอรี่วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]

   1      2     (3)     4