หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
 
การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
 
ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 120 
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.2 ในระบบ info [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
ด่วนที่สุด ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
 
ด่วนที่สุด การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 987