หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 100 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 183 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยและหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 149 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 192 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 998