หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง การปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดตาก E2,E5 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 85 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 6 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
 
ด่วนที่สุด เอกสารเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 83 
 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจรืตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 11 - 12 เพิ่มเติม [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
 
แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลฯ 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 998