หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง 255 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2)ฯ [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 735 
 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 669 
 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 550 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการเรียนการสอนเป็นระบบ E-Learning (eDL-square [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 657 
 
บัญชีรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลถนนดิน และถนนลูกรัง กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 52 [ 16 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1350 
 
สำรวจพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 664 
 
เรื่อง บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ.2553 [ 16 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1237 
 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนฯ [ 14 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 626 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 11 ธันวามคม 2552 [ 11 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 632 
 
<< หน้าแรก...     967      968      969      970     (971)     972      973      974      975     ....หน้าสุดท้าย >> 998