หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ด่วนที่สุด โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-ป.6(เพิ่มเติม) [ 7 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 896 
 
เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 656 
 
เรื่อง ขอให้ อปท. ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ก่อนหรือหลังวันที่ 30 ก.ย.52ฯ [ 6 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 773 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 [ 5 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1246 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศหลักสูตรปฏิบัติงานรุ่น 5-8 [ 4 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 588 
 
ข้อสั่งราชการในการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 5/2552 [ 4 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 683 
 
อบต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง ดังนี้ [ 4 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1021 
 
อบต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง ดังนี้ [ 4 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1272 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" [ 3 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 3752 
 
<< หน้าแรก...     968      969      970      971     (972)     973      974      975      976     ....หน้าสุดท้าย >> 987