หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ด่วนที่สุด ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ละสนามสอบ(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552 [ 27 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 775 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 [ 27 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 606 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่ อปท. [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 735 
 
ด่วนที่สุด การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2553 [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1644 
 
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับอำเภอ) [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 632 
 
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับอปท.) [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 594 
 
ด่วนที่สุด การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1098 
 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและแล้ง [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 785 
 
การมอบอำนาจในการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯลฯ [ 26 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 660 
 
<< หน้าแรก...     969      970      971      972     (973)     974      975      976      977     ....หน้าสุดท้าย >> 998