หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้อง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 [ 4 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 636 
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตากฯ [ 3 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 658 
 
ด่วนที่สุด โครงการรต้องเพลงปลุกใจเทิดพระเกียรติเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ ของจังหวัดตาก [ 30 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 736 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 [ 30 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 607 
 
เรื่อง โครงการสำรวจถนนดิน และถนนลูกรัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 942 
 
ด่วนที่สุด การสัมมนา เรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำปิง วัง น่าน สาละวิน โขง(เหนือ) [ 29 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 721 
 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร [ 29 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 664 
 
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 29 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 1371 
 
ด่วนที่สุด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552 [ 27 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 653 
 
<< หน้าแรก...     972      973      974      975     (976)     977      978      979      980     ....หน้าสุดท้าย >> 998