หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ประกาศจังหวัดตาก โดย สนง.สถ.ตาก เรื่อง แจ้งผลการประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นให้แก่ อปท. [ 15 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 677 
 
เรื่อง การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี แลพนักงานจ้าง 4 ปี [ 15 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 1984 
 
เรื่อง การดำเนินโครงการในพื้นที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ [ 15 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 707 
 
เร่งรัดการปฏิบัติงนการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 680 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 [ 12 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 1437 
 
กำหนด อบต. และโรงเรียนในสังกัด เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2551 [ 11 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 1328 
 
ด่วนที่สุด ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาานตามโนบายที่สำคัญๆ ของ รัฐบาล (พร้อมแบบรายงาน) [ 11 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 639 
 
ด่วนที่สุด ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล(แจ้งให้ จ.ว.ทราบในวันนี้ 11 มิ.ย.52) [ 11 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 720 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการฝึกอบรม "การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปี 2552" [ 10 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 997 
 
<< หน้าแรก...     983      984      985      986     (987)     988      989      990      991     ....หน้าสุดท้าย >> 998