"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา   19 มี.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จะเรา ที่ 7/2562   19 มี.ค. 2562 77
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกำรงตำแหน่งว่างสายงานผู้ปฏิบัติ   21 ก.พ. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาลตำบลแม่จะเรา   27 ธ.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลแม่จะเราร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   19 ธ.ค. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   19 ธ.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) เดือน พ.ย.61   6 ธ.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   22 พ.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13 พ.ย. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) เดือน ตุลาคม 2561   7 พ.ย. 2561 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38