หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาลตำบลแม่จะเรา   27 ธ.ค. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลแม่จะเราร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   19 ธ.ค. 2561 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   19 ธ.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) เดือน พ.ย.61   6 ธ.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   22 พ.ย. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13 พ.ย. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) เดือน ตุลาคม 2561   7 พ.ย. 2561 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องการปิดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข)   31 ต.ค. 2561 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ต.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องการปิดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ต.ค. 2561 78
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 40