หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   24 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   24 มิ.ย. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงฯ   24 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2561   24 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   24 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)   24 มิ.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังจันทร์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมสัมมนาเรื่อง\"เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ใกล้ถึง\"   24 มิ.ย. 2562 3
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2163